Nagradne igre

Nagradne igre, objavljene na Facebook strani Bodimodna.si od 1.1.2018

Nagradna igra “Sanya”  trajanje: 15.11.2019 – 24.11.2019, nagrada: ŽENSKA URA SANYA. Nagrajenec: Danijela Ščavničar

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra “Na voljo čudovite ogrlice, verižice in drugi nakit”  trajanje: 14.10.2019 – 20.10.2019, nagrada: OGRLICA FLOWER. Nagrajenec: Mateja Kralj

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra  JESENSKA NAGRADNA IGRA trajanje: 8.10.2019 – 13.10.2019, nagrada: VERIŽICA PRECIOUS HEART. Nagrajenec: JANJA PODBREGAR.

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra PODARJAMO OGRLICO PO IZBIRI – trajanje: 22.1.2019 – 27.1.2019, nagrada: ENA IZMED NA FOTOGRAFIJI OBJAVLJENIH OGRLIC (ogrlica precious heart ALI ogrlica leaf gold ALI ogrlica leaf silver ALI ogrlic eliza york silver ALI ogrlica eliza york gold). Nagrajenec: Maja Stanek – ogrlica precious heart.

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra PODARJAMO SONČNA OČALA EVONNA – trajanje: 19.7.2018 – 26.7.2018, nagrada: Sončna očala EVONNA, nagrajenka:   Metka Barušič! 

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra Velikonočni zajček – trajanje: 31.3.2018 – 2.4.2018, nagrada: Ura Geneva Princes, nagrajenka: Tina Kreslin

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra ZAKAJ BI BILA DANES LE NAVADNA SOBOTA?? – trajanje: 17.2.2018 – 18.2..2018, nagrada: CMK BELA, nagrajenka: V nagradnem žrebanju je uro prejela gospa Tjaša Miklavčič, ki jo je v komentarju spodaj označila gospa Tanja Miklavčič

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Nagradna igra Čudovita zapestnica, kajne?? – trajanje: 28.2.2018 – 1.3. 2018, nagrada: ZAPESTNICA GLORY, nagrajenka: Berni Bernardka.

Pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je sodelujoči v nagradni igri seznanjen s splošnimi pogoj nagradne igre, objavljene na https://www.bodimodna.si/nagradne-igre-2018/ in z njimi izrecno soglaša. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator nagradne igre ne zaračunava. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade in se v zvezi s tem strinjajo, da bodo sami krili vse davčne obveznosti od nagrade, ki jo bodo kot nagrajenci prejeli.  Prav tako sodelujoči soglaša, da bo kril strošek poštnine ali bo nagrado prevzel na sedežu podjetja. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja, se smatra, da se je nagradi odrekel. Obiskovalec se mora za sodelovanje v nagradni igri prijaviti na način, ki ga določi organizator, s čimer se nato v žrebu poteguje za nagrado. Do strani nagradne igre dostopa preko oglasnih pasic na spletnih straneh bodimodna.si preko objav na facebooku Bodimodna.si. Nagrada je jasno razvidna iz objave nagradne igre. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo s pomočjo računalniškega programa. Žrebanje se opravi najkasneje 60 dni od zaključka nagradne igre in ni javno. Žrebanje bo potekalo pod nadzorom komisije po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Neizžrebani sodelujoči se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorjev ali izvajalcev iz naslova sodelovanja v nagradni igri in v finalnem izboru. V kolikor nagrajenec nagrade ne izkoristi v navedenem roku, se smatra, da se je nagradi odrekel. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora. Nagrajenca bomo obvestili po emailu ali preko FB sporočila. Za prevzem nagrade morajo mlajši od 18 let priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali zakonitega zastopnika. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju  osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja in izvajalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s pisno izjavo, poslano na naslov organizatorja. Organizator nagradne igre je spletna trgovina Bodimodna.si. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletnem mestu www.bodimodna.si Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala www.bodimodna.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja nagradni igri, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.